Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực hay không? Vì sao?


Câu 56387 Vận dụng

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực hay không? Vì sao?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào quan điểm bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin và diễn biến cách mạng tháng Tám năm 1945 để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.