Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã


Câu 56452 Vận dụng

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phân tích nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.