Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về cuộc tiến công chiến lược năm 1972?


Câu 56487 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về cuộc tiến công chiến lược năm 1972?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.