Trong quần thể người điều tra thấy 12% bị mù màu. Xác định tỉ lệ nam, nữ mù màu?


Câu 56587 Vận dụng

 Trong quần thể người điều tra thấy 12% bị mù màu. Xác định tỉ lệ nam, nữ mù màu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cấu trúc di truyền của quần thể khi gen trên NST X là:

p2/2 XA XA  + 2pq /2 XA Xa + q2/2 XaXa + p/2 XAY+ q/2 XaY = 1

Xác định tần số alen gây bệnh

Xác định tỷ lệ nam, nữ bị mù màu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.