Trong một quần thể gồm 900 con bướm, tần số alen quy định cấu tử chuyển động nhanh của 1 enzyme (p) bằng 0,6, và tần số alen quy định cấu tử chuyển động chậm (q) là 0,4. Có 180 con bướm từ quần thể này nhập cư đến quần thể có q=0,8. Tính tần số alen p của quần thể mới.


Câu 56600 Vận dụng

Trong một quần thể gồm 900 con bướm, tần số alen quy định cấu tử chuyển động nhanh của 1 enzyme (p) bằng 0,6, và tần số alen quy định cấu tử chuyển động chậm (q) là 0,4. Có 180 con bướm từ quần thể này nhập cư đến quần thể có q=0,8. Tính tần số alen p của quần thể mới.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định tỷ lệ cá thể di cư đến.

Áp dụng công thức tính tần số alen của quần thể mới q= q0 - m(q0-qm)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.