Chất nào sau đây không dẫn điện được?


Câu 5740 Nhận biết

Chất nào sau đây không dẫn điện được?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.

- Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (Vd: NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.