Tìm tập giá trị (( rm(T)) ) của hàm số (f( x ) = ((ln x))(x) ) với (x thuộc [ (1;(e^2)) ]. )


Câu 57446 Vận dụng

Tìm tập giá trị \({\rm{T}}\) của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{\ln x}}{x}\) với \(x \in \left[ {1;{e^2}} \right].\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính \(f'\left( x \right)\) và giải phương trình \(f'\left( x \right) = 0\) tìm nghiệm \({x_i} \in \left[ {1;{e^2}} \right]\)

- Tính các giá trị \(f\left( 1 \right),f\left( {{e^2}} \right)\) và \(f\left( {{x_i}} \right)\).

- So sánh các kết quả tìm \(\max ,\min f\left( x \right)\) suy ra tập giá trị.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.