Cho đường tròn (( (O;R) ). ) Gọi (H ) là điểm thuộc bán kính (OA ) sao cho (OH = ((căn 3 ))(2)OA ) . Dây (CD ) vuông góc với (OA ) tại H. Tính số đo cung lớn (CD. )


Câu 57757 Vận dụng

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right).\) Gọi \(H\) là điểm thuộc bán kính \(OA\) sao cho \(OH = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}OA\) . Dây \(CD\) vuông góc với \(OA\) tại $H.$ Tính số đo cung lớn \(CD.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Sử dụng liên hệ giữa đường kính và dây

+) Số đo cung

- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

- Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa \({360^0}\) và số đo của cung nhỏ (có chung $2$  mút với cung lớn).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.