Cho đường tròn (( O ) ) đường kính (AB, ) vẽ góc ở tâm (góc (AOC) = 60độ ) . Vẽ dây (CD ) vuông góc với (AB ) và dây (DE ) song song với (AB. ) Tính số đo cung nhỏ (BE )


Câu 57758 Vận dụng

Cho đường tròn \(\left( O \right)\) đường kính \(AB,\) vẽ góc ở tâm \(\widehat {AOC} = 60^\circ \) . Vẽ dây \(CD\) vuông góc với \(AB\) và dây \(DE\) song song với \(AB.\) Tính số đo cung nhỏ \(BE\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Chứng minh $E;O;C$ thẳng hàng

Bước  2: Tính  số đo cung thông qua góc ở tâm

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.