Tam giác ABC nội tiếp đường tròn ( (O;R) ) biết góc góc C = (45^o) và AB = a. Bán kính đường tròn ( O ) là


Câu 58081 Vận dụng

Tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $\left( {O;R} \right)$ biết góc $\widehat C = {45^o}$ và $AB = a$. Bán kính đường tròn $\left( O \right)$ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng góc nội tiếp nhỏ hơn \(90^\circ \) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Sử dụng định lý Pytago để tính toán.

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.