Cho tam giác (MNP ) nội tiếp đường tròn ((O) ), tiếp tuyến tại M của ((O) ) cắt NP tại E . (EM = 4cm ).


Cho tam giác \(MNP\) nội tiếp đường tròn \((O)\), tiếp tuyến tại $M$ của \((O)\) cắt $NP$ tại $E$ . \(EM = 4cm\).

Câu 58100 Vận dụng

Tích \(EP.EN\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc – góc.

Xem lời giải


Cho tam giác \(MNP\) nội tiếp đường tròn \((O)\), tiếp tuyến tại $M$ của \((O)\) cắt $NP$ tại $E$ . \(EM = 4cm\).

Câu 58099 Vận dụng

Tia phân giác trong góc $M$ cắt $NP$ và \((O)\) lần lượt tại $I$ và $D$. Chọn câu đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc nội tiếp để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

...