Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch thu được là:


Câu 5823 Vận dụng

Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch thu được là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

PT ion: H+ OH- → H2O

Bước 1: Từ số mol H+ và OH- ban đầu, xét ion nào còn dư sau phản ứng => Tính nồng độ ion đó dư

Bước 2: Tính pH = −log([H+ ])

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.