Cho các phát biểu sau ? 1. Anilin tác dụng với nước brom thu được kết tủa trắng. 2. Anilin có tính bazơ mạnh hơn amoniac. 3. Anilin được điều chế trực tiếp từ nitrobenzen. 4. Anilin không làm quỳ tím chuyển màu. Số phát biểu đúng là?


Câu 58277 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau ?

1. Anilin tác dụng với nước brom thu được kết tủa trắng.

2. Anilin có tính bazơ mạnh hơn amoniac.

3. Anilin được điều chế trực tiếp từ nitrobenzen.

4. Anilin không làm quỳ tím chuyển màu.

Số phát biểu đúng là?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.