Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 60. Trong phân tử X nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được anđehit Z. Phát biểu nào sau đây sai ?


Câu 58281 Vận dụng

Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 60. Trong phân tử X nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được anđehit Z. Phát biểu nào sau đây sai ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT của amin X là CxHyNt , theo giả thiết ta có :

$\frac{{14t}}{{12x + y}} = \frac{{23,73}}{{100 - 23,73}}$

+)       Sơ đồ phản ứng :

CH3CH2CH2-NH2$\xrightarrow{{KN{O_2} + \,HCl}}$CH3CH2CH2OH$\xrightarrow{{{\text{[}}O],\,\,{t^o}}}$  CH3CH2CHO

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.