Hỗn hợp 7,45 gam hai amin đơn chức bậc nhất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit Nitrơ ở nhiệt độ thường tạo nên dung dịch X. Cho X phản ứng với Na dư thu được l,68 lít H2 đktc. Xác định công thức 2 amin:


Câu 58283 Vận dụng

Hỗn hợp 7,45 gam hai amin đơn chức bậc nhất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit Nitrơ ở nhiệt độ thường tạo nên dung dịch X. Cho X phản ứng với Na dư thu được l,68 lít H2 đktc. Xác định công thức 2 amin:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Đặt công thức trung bình của 2 amin là $\overline R N{H_2}$.

+)Sơ đồ phản ứng :

              $\overline R N{H_2}\,\,(a\,\,mol)\buildrel { + HN{O_2}} \over
\longrightarrow \left\{ \matrix{
\overline R OH\,\,(a\,\,mol) \hfill \cr
{H_2}O\,\,\,\,(a\,\,mol) \hfill \cr} \right.\buildrel { + Na} \over
\longrightarrow \,{1 \over 2}{H_2}\,\,(a\,\,mol)$

Vậy $\overline R + 16 = {{7,45} \over {0,15}} = 49,67 \Rightarrow \overline R = 33,66 \Rightarrow \left\{ \matrix{
{R_1}\,:\,{C_2}{H_5} - \hfill \cr
{R_2}\,:\,\,{C_3}{H_7} - \hfill \cr} \right.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.