Trộn V1 lít dung dịch axit mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 6


Câu 5843 Vận dụng cao

Trộn V1 lít dung dịch axit mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 6


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ V1 dung dịch axit có pH = 5 => nH+ 

+ V2 dung  dịch bazơ có pH = 9 => pOH => nOH- 

+ Dung dịch thu được có pH = 6 < 7  => môi trường axit. Vậy H+ dư sau phản ứng

=> Tính toán PT theo OH 

             

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.