Cho các phản ứng hoá học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2                       (2) CuSO4 + Ba(NO3)2  (3) Na2SO4 + BaCl2                            (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2                   (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2  Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là


Câu 5850 Thông hiểu

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2                       (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 

(3) Na2SO4 + BaCl2                            (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2                   (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 

Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.