Cho mạch điện như hình vẽ: (E = 13,5V, r = 1ôm ), ((R_1) = 3ôm ), ((R_3) = (R_4) = 4ôm ). Bình điện phân dung dịch CuSO4, anot bằng đồng, có điện trở ((R_2)= 4ôm ). Cường độ dòng điện qua bình điện phân có giá trị?


Câu 5855 Vận dụng cao

Cho mạch điện như hình vẽ:

\(E = 13,5V, r = 1\Omega\), \({R_1} = 3\Omega\), \({R_3} = {R_4} = 4\Omega\). Bình điện phân dung dịch CuSO4, anot bằng đồng, có điện trở \({R_2}= 4\Omega\). Cường độ dòng điện qua bình điện phân có giá trị?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức xác định tổng trở

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch, đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.