Cho phương trình (1)(2)cos 4x + ((4tan x))((1 + ((tan )^2)x)) = m. Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số mphải thỏa mãn điều kiện


Câu 58770 Vận dụng cao

Cho phương trình $\dfrac{1}{2}\cos 4x + \dfrac{{4\tan x}}{{1 + {{\tan }^2}x}} = m$. Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số $m$phải thỏa mãn điều kiện


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình về bậc hai ẩn \(\sin 2x\).

- Đặt \(t = \sin 2x\) và tìm điều kiện của \(t\).

- Tìm điều kiện để phương trình ẩn \(t\) không có nghiệm thỏa mãn điều kiện trên.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.