Chuyển động không có thực của Mặt Trời được gọi là


Câu 58941 Nhận biết

Chuyển động không có thực của Mặt Trời được gọi là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại kiến thức chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.