Cho biết giờ bắt đầu làm việc của một công ty ở TP. Hồ Chí Minh như sau: Qua bảng trên, cho biết sự điều chỉnh giờ làm của công ty trên để phù hợp với hiện tượng nào dưới đây?


Câu 58955 Vận dụng

Cho biết giờ bắt đầu làm việc của một công ty ở TP. Hồ Chí Minh như sau:

Qua bảng trên, cho biết sự điều chỉnh giờ làm của công ty trên để phù hợp với hiện tượng nào dưới đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chú ý giờ bắt đầu và kết thúc của các mùa.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.