Quá trình bóc mòn do băng hà tác động tạo nên dạng địa hình nào dưới đây?


Câu 58998 Thông hiểu

Quá trình bóc mòn do băng hà tác động tạo nên dạng địa hình nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ về các dạng địa hình được tạo thành do quá trình bóc mòn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.