Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ từ nước sang không khí . Biết chiết suất của nước là ((4)(3) ).


Câu 5905 Vận dụng

Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ từ nước sang không khí . Biết chiết suất của nước là \(\dfrac{4}{3}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính góc giới hạn:\(\sin {i_{gh}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.