Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?


Câu 59099 Thông hiểu

Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ, dòng biển lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.