Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên


Câu 59101 Thông hiểu

Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức sự hấp thụ nhiệt của đất, nước.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.