Cho bảng số liệu: Nhận xét đúng nhất về bảng số liệu trên là:


Câu 59105 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Nhận xét đúng nhất về bảng số liệu trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp nhận xét bảng số liệu kết hợp với liên hệ kiến thức sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.