Một ống dẫn sáng hình trụ với lõi có chiết suất ((n_1) = 1,5 ) và phần vỏ bọc ngoài có chiết suất ((n_2) = căn 2 ). Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của ống tại điểm I với góc (2alpha ). Xác định (alpha ) lớn nhất để tia sáng trong chùm đều truyền được trong ống.


Câu 5913 Vận dụng

Một ống dẫn sáng hình trụ với lõi có chiết suất \({n_1} = 1,5\) và phần vỏ bọc ngoài có chiết suất\({n_2} = \sqrt 2 \). Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của ống tại điểm I với góc \(2\alpha \). Xác định \(\alpha \) lớn nhất để tia sáng trong chùm đều truyền được trong ống.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}\)

+ Vận dụng biểu thức tính góc giới hạn: \(\sin {i_{gh}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

+ Sử dụng điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.