Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Si vào dung dịch NaOH (dư). (2) Điện phân dung dịch NaCl dư bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp. (3) Cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3. (4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng. (5) Cho bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư. Số thí nghiệm thu được đơn chất là


Câu 59151 Vận dụng

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Si vào dung dịch NaOH (dư).

(2) Điện phân dung dịch NaCl dư bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp.

(3) Cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

(5) Cho bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm thu được đơn chất là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết từng phản ứng xảy ra, chọn các phản ứng có sinh ra đơn chất

Chú ý: điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là tạo thành chất kết tủa, bay hơi hoặc chất điện li yếu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.