Cho chuỗi phản ứng: ((C_2)(H_6)O->(())X->(())Y->(( + C(H_3)OH))Z ) CTCT của X, Z lần lượt là


Câu 59184 Thông hiểu

Cho chuỗi phản ứng: \({C_2}{H_6}O\xrightarrow{{}}X\xrightarrow{{}}Y\xrightarrow{{ + C{H_3}OH}}Z\)

CTCT của X, Z lần lượt là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.