Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 ở đktc. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau: + Phần 1 cho tác dụng với dung dịch CuSO4 dư thu được 8,09 gam kết tủa. + Phần 2 hấp thụ hết 1,344 lít CO2 thu được 1,97 gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 59235 Vận dụng cao

Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 ở đktc. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

+ Phần 1 cho tác dụng với dung dịch CuSO4 dư thu được 8,09 gam kết tủa.

+ Phần 2 hấp thụ hết 1,344 lít CO2 thu được 1,97 gam kết tủa.

Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quy đổi hỗn hợp thành Na, Ba, O

Giả sử m/2 (gam) hỗn hợp có: Na (x mol); Ba (y mol) và O (z mol)

+ Hòa tan vào nước:

BT electron: nNa + 2nBa = 2nO + 2nH2 => (1)

+ Phần 1 tác dụng với CuSO4 dư:

Phần 1 của dung dịch X chứa: Na+ (x mol); Ba2+ (y mol) và OH-

BTĐT => nOH- = nNa+ + 2nCa2+ = x + 2y (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

          x + 2y →  0,5x + y

Ba2+ + SO42- → BaSO4

 y →                      y

=> m kết tủa = mCu(OH)2 + mBaSO4 => (2)

+ Phần 2 hấp thụ hết 0,06 mol CO2 thu được 0,01 mol BaCO3: nBaCO3 < nCO2 => có tạo muối HCO3-

BTNT "C": nHCO3- = nCO2 - nCO32- = ?

Dung dịch thu được gồm: Na+ (x mol); Ba2+ (y-0,01 mol) và HCO3- (? mol)

BTĐT: nNa+ + 2nBa2+ = nHCO3- => (3)

Giải hệ (1) (2) (3) xác định được x, y, z

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.