Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau:   Bông trộn CuSO4 khan chuyển sang màu:


Câu 59441 Thông hiểu

Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau:

 

Bông trộn CuSO4 khan chuyển sang màu:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính chất hóa học của cacbohidrat

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.