Cho các sơ đồ phản ứng sau: X (C8H14O4) + 2NaOH (->(((t^0))) ) X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 nX5 + nX3 (->(((t^0),xt)) ) poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O 2X2 + X3 ( overset ((H_2)S(O_4)(đặc),(t^0)) <=ftrightarrows ) X6 + 2H2O Phân tử khối của X6 là:


Câu 59506 Vận dụng

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X (C8H14O4) + 2NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

nX5 + nX3 \(\xrightarrow{{{t^0},xt}}\) poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

2X2 + X3 \(\overset {{H_2}S{O_4}(đặc),{t^0}} \leftrightarrows \) X6 + 2H2O

Phân tử khối của X6 là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lý thuyết tổng hợp hóa học hữu cơ

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.