banner redirect homepage

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (( ((H_1)) ), , ,( ((H_2)) ) ) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là ((r_1), , ,(h_1), , ,(r_2), , ,(h_2) ) thỏa mãn ((r_2) = (1)(2)(r_1), , ,(h_2) = 2(h_1) ) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng (30c(m^3) ) . Tính thể tích khối trụ (( ((H_1)) ) ) bằng:


Câu 59684 Vận dụng

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ \(\left( {{H_1}} \right),\,\,\left( {{H_2}} \right)\) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là \({r_1},\,\,{h_1},\,\,{r_2},\,\,{h_2}\) thỏa mãn \({r_2} = \dfrac{1}{2}{r_1},\,\,{h_2} = 2{h_1}\) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng \(30c{m^3}\) . Tính thể tích khối trụ \(\left( {{H_1}} \right)\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính thể tích khối trụ \(V = \pi {r^2}h\) trong đó r là bán kính của khối trụ; h là chiều cao của khối trụ.

Sử dụng đề bài để tính thể tích toàn bộ khối đồ chơi từ đó tìm được thể tích của khối trụ (H1).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.