Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?


Câu 5984 Thông hiểu

Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết tương tác điện tích

- Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau

- Hai điện tích khác nhau (khác loại) hút nhau

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.