Hãy chọn phương án đúng: Dấu của các điện tích q1, q2 trên hình là:  


Câu 5985 Thông hiểu

Hãy chọn phương án đúng: Dấu của các điện tích q1, q2 trên hình là:  


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết tương tác điện tích

- Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau

- Hai điện tích khác nhau (khác loại) hút nhau

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.