Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch CrCl3 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là


Câu 59937 Vận dụng

Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch CrCl3 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

nCr(OH)3 = 0,1 mol; nCrCl3  = 0,2 mol → V max khi mà NaOH phản ứng tạo kết tủa tối đa rồi tan một phần

3NaOH + CrCl3 → 3NaCl + Cr(OH)3

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.