Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng (b) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (c) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học (d) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt (f) Xenlulozơ trinitrat được ứng dụng sản xuất tơ sợi Số phát biểu đúng là


Câu 60039 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng

(b) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh

(c) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học

(d) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

(e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt

(f) Xenlulozơ trinitrat được ứng dụng sản xuất tơ sợi

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...