Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?


Câu 60043 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm sản xuất công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.