Cho biểu đồ công nghiệp nhóm A và nhóm B của nước ta giai đoạn 1985-2014 Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


Câu 60055 Vận dụng

Cho biểu đồ công nghiệp nhóm A và nhóm B của nước ta giai đoạn 1985-2014

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chú ý biểu đồ và bảng chú giải.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.