Các ngành công nghiệp dưới đây, ngành công nghiệp nào cần ưu tiên đi trước 1 bước?


Câu 60058 Vận dụng cao

Các ngành công nghiệp dưới đây, ngành công nghiệp nào cần ưu tiên đi trước 1 bước?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ hiện trạng nền kinh tế nước ta hiện nay vai trò của các ngành sản xuất này trong giai đoạn mới.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.