Nhôm không tan trong dung dịch :


Câu 60253 Nhận biết

Nhôm không tan trong dung dịch :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về tính chất hóa học của nhôm

Xem lời giải

...