Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X và Y (trong M , oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96g M tác dụng vừa đủ với 40g dung dịch NaOH 10% tạo ra 9,4g muối. Công thức của X và Y lần lượt là :


Câu 60271 Vận dụng

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X và Y (trong M , oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96g M tác dụng vừa đủ với 40g dung dịch NaOH 10% tạo ra 9,4g muối. Công thức của X và Y lần lượt là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố.

Phương pháp nguyên tử khối trung bình

Gọi công thức tổng quát của các chất là : RCOOH ; R’OH ; RCOOR’

- Khi phản ứng với NaOH :    RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

                                                RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

- Từ PT tính được số mol muối từ số mol NaOH => Mmuối và công thức phân tử của muối =>Y

- Bảo toàn Oxi ta thấy : nO(M) = nO(X,Y,Z) .

Mà nO(Y,Z) = nO(COO)  và mO(M) = mM.43,795% = 4,8g

=> nO(Y) => nY => nM

=> Mtb (M) => biện luận công thức phân tử các chất trong M dựa vào Mtb

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.