Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2. Sau phản ứng thu được 7g kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lit khí (dktc). Giá trị của  m là :


Câu 60281 Vận dụng

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2. Sau phản ứng thu được 7g kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lit khí (dktc). Giá trị của  m là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

nNaHCO3 = 0,08 mol ; nCaCl2 = 0,04 mol

nCaCO3 = nCa2+ = nCa + nCaCl2 (Bảo toàn nguyên tố Ca) => nCa

- Các phản ứng của kim loại khi thả vào nước :

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

=> nH2 = ½ nNa + nCa => nNa

=> m = mNa + mCa

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.