Các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH (->(((t^o))) )X1 + 2X2 (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 (->(((t^o),xt)) )poli(etylenterephtalat) + 2nH2O (d) X2 + CO (->(((t^o),xt)) )X5 (e) X4 + 2X5 ( overset ((H_2)S(O_4) ,dac,(t^o)) <=ftrightarrows )X6 + 2H2O Cho biết X là este có công thức phân tửu C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là


Câu 60534 Vận dụng

Các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)X1 + 2X2

(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 \(\xrightarrow{{{t^o},xt}}\)poli(etylenterephtalat) + 2nH2O

(d) X2 + CO \(\xrightarrow{{{t^o},xt}}\)X5

(e) X4 + 2X5 \(\overset {{H_2}S{O_4}\,dac,{t^o}} \leftrightarrows \)X6 + 2H2O

Cho biết X là este có công thức phân tửu C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ (b) suy ra X3 là axit

Từ (c) suy ra X3 là axit terephtalat; X4 là etylenglicol)

từ đó suy ra các chất còn lại

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.