Chọn phương án sai về các cực của nam châm trong các trường hợp sau:


Câu 6083 Vận dụng

Chọn phương án sai về các cực của nam châm trong các trường hợp sau:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng định luật Lenxơ

+ Xác định chiều của cảm ứng từ cảm ứng \(\overrightarrow {{B_C}} \)

+ Vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải, xác định chiều dòng điện cảm ứng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.