Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở châu lục nào trên thế giới?


Câu 60874 Vận dụng

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở châu lục nào trên thế giới?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức dân số và phân bố dân cư.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.