Hiện nay các khu vực nào dưới đây có tỷ lệ người mù chữ cao nhất thế giới?


Câu 60879 Vận dụng

Hiện nay các khu vực nào dưới đây có tỷ lệ người mù chữ cao nhất thế giới?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức dân cư, các vấn đề dân số của thế giới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.