Một vòng dây diện tích S = 100cm2 nối vào tụ điện có điện dung (C = 200 10^-6 F ), được đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10-2 T/s. Điện tích trên tụ có giá trị:


Câu 6088 Vận dụng

Một vòng dây diện tích S = 100cm2 nối vào tụ điện có điện dung \(C = 200\mu F\), được đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10-2 T/s. Điện tích trên tụ có giá trị:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Bước 1: Vận dụng biểu thức tính suất điện động cảm ứng: \({e_c} =  - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)

- Bước 2: Sử dụng biểu thức tính điện tích: q = CU

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.