Gia tăng dân số nhanh sẽ tạo ra sức ép dân số đối với các mặt nào dưới đây?


Câu 60885 Vận dụng

Gia tăng dân số nhanh sẽ tạo ra sức ép dân số đối với các mặt nào dưới đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức ảnh hưởng của gia tăng dân số nhanh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.