“Sinh con đông nhà có phúc và quan niệm của xã hội phong kiến” là yếu tố nào sau đây?


Câu 60886 Vận dụng

“Sinh con đông nhà có phúc và quan niệm của xã hội phong kiến” là yếu tố nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh thô trên thế giới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.